Eliminujte problémy na pracovišti

1)      Věnovat by se měla pozornost uspořádání a úklidu místa, kde se pracuje, najít si čas na příjemnou změnu v místě práce a neskladovat nepotřebné věci. Okolo pracovního místa vymezit osobní prostor (milé předměty, fotografie apod.)
 
2)      Pro uspokojování potřeby podpory je nutné zkoumat, kdo může být vaší oporou na lidské i profesní úrovni.
 
3)      Dále by se mělo využívat profesionálních cest ke zvyšování kompetence: sdílení úspěšných i méně úspěšných konzultací v neformálních rozhovorech, hledat obohacující výcviky, sdílet nové poznatky, zkoumat možnosti využívat sebevzdělávání jako základní formy profesionálního seberozvoje.  
 radost ze spolupráce
 
4)      Hledání si nejpříjemnějšího druhu péče o své tělo jako je zdravé sezení, relaxační chvilkové techniky, uspokojování potřeb péče. Společně s nimi je potřeba myslet na své bazální potřeby jídla, pití, odpočinku.
 
5)      Respektování a rozlišení hranic toho, co je profesionálně bezpečné a co je riskantní, je nutné pro uspokojení bezpečí a limitu. Zvládnout odmítat to, co je nebezpečné pro vás i vaší práci. Hledat možnosti, jak sdílet to, čeho se jedinec bojí a co ho ohrožuje a nacházet možné změny.
6)      Být pozorný ke skutečnosti, že výcviky a supervize by se měly podporovat, a ne ohrožovat.
 katalog nábytku
7)      Najít a respektovat svou osobní hranici práce a odpočinku, hranice profesionální kompetence a právo k vlastní úvaze, zda na to mám nebo nemám.
 
 
8)      Utvářet svou dovednost vymezovat hranice jednotlivých konzultací, učit se je ukončit jako první.
 
9)      Pracovat na zvědomění hranice pracovního prostoru a života.  Budovat hranice pro „vnitřní práci“ (není vhodné myslet nad prací doma, přemýšlet nad problémy před spaním apod.).
 
 
10)  Svojí bezpečnost, pokud se v práci necítí dobře, může podpořit tím, že změní pracovní místo či svou roli na pracovišti.
 skákání za prací
Pokud má pracovník své pracovní zázemí na kvalitní úrovni, je obklopen klidem, dokáže i posouvat hranice svého výkonu.

About the author