Nejedlé sušenky

(HTTP) cookies nejsou v IT světě žádné sušenky, koláčky, oplatky, ani jim podobné mlsky v tom pravém slova smyslu. Jedná se o drobné textové soubory ukládající informace o návštěvnících různých webových stránek. Rozlišují jednotlivé uživatele a zjišťují zejména druhy www stránek, vyhledávané informace a dobu strávenou na webu. S každou další návštěvou daného serveru následně prohlížeč pošle tato data zpět ke zdroji.

Název je založen na zvycích známých z Velké Británie nebo USA, kdy se zúčastněným určité sešlosti nebo skupiny nabídne sušenka k vytvoření pro ně příjemnější atmosféry. Těchto souborů je vyvinuto nespočet druhů.
Občerstvení při práci

Lze je dělit dle různých kategorií, a to kupříkladu podle:

·         vlastníka (patřící provozovateli webu nebo dalších – třetích stran),

·         doby jejich expirace,

·         druhu sbíraných informací a dat.

Možná hrozba pro soukromí

Cookies nepředstavují hrozbu pro počítač jako celek, nýbrž pro ochranu soukromí uživatelů stránek jimi opatřenými. Na zjištěných informacích je totiž například možné vystavět vyhodnocování jejich chování a s tím související cílenou reklamu. Vzhledem k tomu, že tyto informace však lze získávat i jinou cestou, nejsou považovány za výrazněji nebezpečné.
Sladké sušenky

EU a její nařízení

Nicméně Evropská unie vydala směrnice a zákony o elektronických komunikacích, kde mimo jiné nutí webové servery poskytovat informace o používání cookies příchozím uživatelům a získat jejich souhlas dříve, než se uloží do příslušných počítačů. Od roku 2015 tak weby zobrazují informační panely o používání cookies, které se odstraní pouze po potvrzení souhlasného tlačítka.

Tento postup je hodnocen spíše jako kontraproduktivní. Pro návštěvníky stránek je to obtěžující a hrozí, že tyto stránky nebudou navštěvovat. Dle odborníků je tento způsob regulace nevhodný, zcela nepřiměřený a v konečných důsledcích nefunkční. Může tak způsobit újmu jak provozovatelům internetových služeb i samotným uživatelům. Obecně říkají, že cesta k ochraně soukromí a zvýšení bezpečnosti není nařizování, omezování a zakazování, ale naopak informování a vzdělávání.

About the author