Malé děti opravdu do školky nepatří


PÅ™ipadá vám normální dávat 18mÄ›síÄní dítÄ› do Å¡kolky? Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že dneÅ¡ní dobÄ› opravdu se maminky velice brzy hrnou do práce. Ty maminky jsou opravdu takové nároÄné. Nemyslím si, že by se tÅ™eba nechtÄ›li starat o dÄ›ti, to vyloženÄ› neříkám, ale myslím si, že maminky na mateÅ™ských dovolených jsou takové, že prostÄ› potÅ™ebují to dítÄ› dát do Å¡kolky z toho důvodu, aby tÅ™eba mohly jít pracovat, protože nemají dostatek financí a tÅ™eba mají partnera, který prostÄ› není tolik zajiÅ¡tÄ›ný, nebo tÅ™eba nevydÄ›lává tolik, a ta maminka prostÄ› chce jít do práce a dá 18mÄ›síÄní dítÄ› do Å¡kolky. Stane se bohužel, že samozÅ™ejmÄ› takové malé dÄ›ti se do Å¡kolky neberou, ale jedná se o soukromou Å¡kolku. V soukromích Å¡kolkách samozÅ™ejmÄ› berou mladší dÄ›ti od 3 let a myslím si, že ty maminky opravdu by si nÄ›kdy mÄ›ly uvÄ›domit, co vlastnÄ› tím dÄ›tem vlastnÄ› způsobují, protože takové malé dítÄ› není dobré dávat do Å¡kolky.

Děti

ProÄpak by se asi dÄ›ti nemÄ›ly v takovém nízkém vÄ›ku nemÄ›li dávat do Å¡kolky? NemÄ›li by se dávat z toho důvodu, že opravdu ty dÄ›ti jsou potom nemocné. Moje kamarádka je tím příkladem, protože ona dala 18 mÄ›síÄní holÄiÄku do Å¡kolky a ona jí na tÅ™i mÄ›síce potom onemocnÄ›la. Chodila tam do té Å¡kolky jenom chvilku, no a prostÄ› byla nemocná a už mÄ›la dvoje antibiotika. StejnÄ› si to dítÄ› musela nechat doma a starat se o nÄ›ho.
 
Dítě
 
NÄ›kdy je lepší opravdu se tÅ™eba v životÄ› uskromnit a mít míň financí než zbyteÄnÄ› tahat to malé dítÄ› do Å¡kolky, protože opravdu není to nic dobrého pro to dítÄ›. Je to takové, že prostÄ› to dítÄ› je potom nemocné, máte s tím zbyteÄné trápení, nemůžete v noci kvůli tomu spát, protože dítÄ› je nemocné a kaÅ¡le. Malé dÄ›ti 18 mÄ›síÄní se neumí prostÄ› vysmrkat, je to takové nároÄné a je potÅ™eba se opravdu nad tím zamyslet a urÄitÄ› svoje priority pozmÄ›nit, a váhat zda je dobré to dítÄ› do Å¡kolky dát nebo ne. Já si rozhodnÄ› myslím, že takové malé dÄ›ti do Å¡kolky nepatří.

About the author